Príprava palivového dreva

siekiera

Vzhľadom na neľahkú situáciu na energetickom trhu už zrejme rozmýšľame, ako prežiť nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Možno nás čaká veľký návrat ku vykurovaniu tuhým palivom.
Najdostupnejším tuhým palivom pre vykurovanie rodinných domov je palivové drevo.

Na zabezpečenie vykurovania bežného rodinného domu je zvyčajne potrebné od 5 do 15 m3 dreva v závislosti od veľkosti vykurovaných miestností, frekvencie kúrenia a samozrejme  počasia.

Cena palivového dreva sa líši v závislosti od zdroja z ktorého si drevo zaobstarávame. Najlacnejšie drevo je drevo na pni ktoré je niekoľkonásobne lacnejšie ako už hotové narezané a naštiepané palivové drevo zo skladu, no v tomto prípade prichádza na radu takzvaná samovýroba kedy je nutné si drevo pripraviť priamo v lese.
Pri samovýrobe nás čaká hneď niekoľko pracovných úkonov ako sú: podrezanie stromov, ich následné odvetvenie a narezanie na dĺžky v ktorých budeme drevo prepravovať, naštiepanie a narezanie na polená ktoré sa nám zmestia do kotla alebo krbu.

Túto prácu samozrejme nebude možné zrealizovať bez potrebného vybavenia. Z našej ponuky Vám budú nápomocné:
Motorové píly
Príslušenstvo k motorovým pílam
Sekery
Kliny na štiepanie

Nezabúdajte ale ani na ochranné pracovné prostriedky najmä na:
Prilby
Rukavice
Ochranné pracovné okuliare

Pri nákupe palivového dreva sa môžeme stretnúť s rôznymi mierami. najčastejšie používané sú priestorový meter (PRMR), priestorový sypaný meter (PRMS) a objem guľatiny (kubický meter - m3).

Priestorový meter rovnaný (PRMR) definuje skutočné množstvo dreva naskladaného na hromadu 1 m x 1 m x 1 m za predpokladu, že medzi jednotlivými kusmi dreva nie sú žiadne medzery. Cena takto uloženého dreva je najvyššia pretože je potrebné zarátať aj ručnú prácu ktorá je vyžadovaná na uloženie dreva.

Priestorový sypaný meter (PRMS) ide o voľne nasypané drevo do priestoru 1m x 1m x 1m. V tomto prípade sú medzery medzi drevom oveľa väčšie ako pri rovnanom dreve (PRMR) a teda aj výsledný objem dreva ktorý dostaneme je nižší, nakoľko pri sypanom dreve sa nevyžaduje ľudská práca pri ukladaní je aj cena takéhoto dreva nižšia.

Objem guľatiny (kubický meter - m3) na výpočet objemu guľatiny slúžia presne určené tabuľky podľa STN 48 0009. Pri takomto výpočte sa meria celková dĺžka a priemer v strede, pri meraní v kôre sa berie do úvahy aj typ dreviny.
Tento typ merania dreva sa používa hlavne pri samovýrobe a teda pri zmeraní stromu presne vieme koľko m3 dreva sme získali.

Predpokladá sa, že:

1 kubický meter - m3 = 1 m3
1 Priestorový meter rovnaný (PRMR) = 0,60 m3
1 Priestorový sypaný meter (PRMS) = 0,45 m3

Uvedené hodnoty sú informatívne, nakoľko pre každú drevinu sa líšia. Uvedený koeficient platí pre Dub.

Kde kúpiť drevo ?

Palivové drevo je možné zakúpiť napríklad od štátnych lesov a urbárskych spoločenstiev alebo na skladoch palivového dreva. 

Ceny v Štátnych lesoch sú niekoľkonásobne nižšie ako hotové drevo zo skladov no ako sme popisovali vyššie vyžaduje aj oveľa viac našej práce, cena narezaného a naštiepaného dreva na skladoch je zasa vyššia ale v tomto prípade kupujeme už hotové drevo s ktorým máme minimum námahy.

Skladovanie palivového dreva:

Palivové drevo naštiepané a narezané na polená by sa malo skladovať pod strechou aby nemoklo pri dažďoch a snežení. Spaľovanie mokrého dreva nie je ekologické a je neefektívne. Drevo je považované za suché, keď jeho vlhkosť už nepresahuje 20%. Najlepšie je keď palivové drevo necháme dostatočne preschnúť niekoľko mesiacov. Práve z tohto dôvodu je dôležité pri chystaní dreva na vykurovaciu sezónu začať čo najskôr, ideálne hneď na jar.

Vyberáme palivové drevo

Drevo z ihličnatých stromov
Ihličnaté drevo horí rýchlejšie používame ho hlavne pri rozkurovaní nakoľko sa vznieti skôr vďaka nižšej hustote a vyššiemu obsahu živice.

Drevo z ihličnatých stromov:
Smrek - najrozšírenejší ihličnatý strom na Slovensku, dobre sa reže a štiepe
Jedľa - jednoduché sušenie a štiepateľnosť
Borovica - vysoký obsah živice

Drevo z listnatých stromov
Horí rovnomerne a nevytvára veľa dymu ani sadzí. Drevo je tvrdšie a horí dlhšie. Vysoká výhrevnosť dreva znamená menej paliva potrebného na vykurovanie a teda aj úsporu miesta na skladovanie dreva.

Tvrdé listnaté drevo:
Buk - cenený pre nízky obsah kôry, najviac využívaný na palivo
Hrab - nevytvára síce veľkolepý plameň, ale spaľovanie hrabového dreva je veľmi efektívne
Javor - svojimi vlastnosťami sa najviac podobá na Buk
Dub - horí veľmi dlho, má nízku vlhkosť

Palivové drevo do krbu 
Pokiaľ plánujeme s drevom kúriť aj v krbe je dôležité sa vyhnúť impregnovanému, lakovanému alebo natretému drevu. Ihličnaté drevo sa neodporúča na spaľovanie v krbe nakoľko obsahuje veľa živice ktorá znečisťuje krb a zle sa čistí. 
V krbe kúrime hlavne tvrdším drevom ako je Buk, Dub, Hrab alebo Javor